กว่า 30 ปีกับการผลิตกระเบื้อง
พื้นและผนังที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติ
ที่แข็งแรง สวย ทนทาน

บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดรัสตรี้ จำกัด

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นธรรมชาติและคงทน เพื่อนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยรวมถึงโครงการก่อสร้างพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัย และ โครงการรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดรัสตรี้ จำกัด ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ASTM จากประเทศสหรัฐอเมริกาและ EN87 จากประเทศอิตาลี


บริษัทพิมานเซรามิคส์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
และพื้นที่ของโรงงานกว่า 16 ไร่ โดย คุณ นลินี ตันติวัฒน์พานิช จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ในวงการกระเบื้องและสุขภัณฑ์
บริษัทพิมานเซรามิคส์ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท
และ ผลิตได้ 250 ตารางเมตร ต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น โดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง
บริษัท พิมานเซรามิคส์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
เคนไซซีรามิคส์ และได้เพิ่มกำลังผลิตเป็น 500 ตารางเมตร ต่อวัน โดย เพิ่มเตาเผาเพิ่มขึ้นอีก 1 เตา
ด้วยพิษเศรษฐกิจในปี 2540 ยอดขายภายในประเทศ ได้ลดลงเหลือ 50% จากยอดขายปกติ ทางเคนไซจึงเริ่มที่จะขยายตลาดและ นำสินค้าไปให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ โดยเริ่มจากการส่งสินค้าไปทดสอบ EN-87 ที่ประเทศ อิตาลี และ ASTM ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา เพื่อให้เป็นมาตรฐานและที่ยอมรับของทั่วโลก ซึ่งประเทศแรกที่ได้ส่งออกไปคือประเทศ ญี่ปุ่น
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, สิงคโปร์ และ ซาอุดิอาราเบีย
เพิ่มกำลังการผลิต ด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ด้วย เตา Takasago เป็นเตาอโมงค์ที่มีความยาว 95 เมตร กำลังการผลิตสูงสุด 1,700 ตารางเมตร ต่อ วัน และได้เปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงที่เป็น น้ำมันเตา เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และลด แก๊สกำมะถัน ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้น้ำมันเตา
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท และเริ่มส่งออกไปยังประเทศ ฟิลิปปินส์ รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 เพื่อ ยืนยันประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้ตามาตรฐานสากล
โรงงานเคนไซอาร์ทแอนด์ดีไซน์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลี, “Gemini Kiln” ซึ่งเป็นเตาอุโมงค์ที่เผาด้วยความเร็วเตาแรก ของโลก ด้วยระบบ ออโตเมติกเต็มรูปแบบ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของเคนไซซีรามิคส์ เป็น 80 ล้านบาท และ
ของเคนไซอาร์ทแอนด์ดีไซน์เป็น 120 ล้านบาท ด้วยเนื้อที่ทั้งหมด 26 ไร่
ผลิตได้ถึง 4,000 ตารางเมตร
กำลังผลิตของเคนไซสามารถผลิตได้ถึง 4,000 ตารางเมตรต่อวัน
ขยายตลาดต่างประเทศไปยังประเทศอื่นๆ อาทิ อาเซอร์ไบจัน,กาตาร์ และ โอมาน
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ทั้งผู้ใช้ภายนอกและภายใน ด้วยความชำนาญในเรื่องกระเบื้องภายนอกแล้ว ทางเคนไซได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อเติมเต็มความต้องการทั้งผู้ใช้ภายนอกและภายใน จากประสบการณ์ และการที่ได้เห็นความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
เริ่มเข้าไปสู่ตลาดอินโดจีน เช่น ประเทศ ลาว พม่า และ กัมพูชา รวมถึง ประเทศบรูไน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน SASO จากประเทศ ซาอุดิอาราเบีย

ประวัติความเป็นมา

เคนไซ ซีรามิคส์ อินดรัสตรี้

1983
บริษัทพิมานเซรามิคส์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และพื้นที่ของโรงงานกว่า 16 ไร่ โดย คุณ นลินี ตันติวัฒน์พานิช จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ในวงการกระเบื้องและสุขภัณฑ์

กว่า 30 ปี ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกกระเบื้องเคนไซเซรามิกส์ ปูพื้นและผนังภายนอก

เรายังคงมุ่งมั่นในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและเป็นธรรมชาติคงทน
เพื่อนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย โครงการพาณิชย์
และสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของรัฐบาล

กระเบื้องเซรามิค เคนไซ

ด้วยขั้นตอนการผลิตและมาตรฐานรับรองจากนานาประเทศ เป็นเครื่องยืนันคุณภาพของเรา

CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
PER L'INDUSTRIA CERAMICA Bologna, Italy

Concerning Ceramic Tiles According to EN87

ความทนทานต่อสถาพอุณหภูมิ EN 14411

ความทนทานต่อสภาพอุณภูมิที่สูงขึ้นเฉียบพลัน EN 104

ASTM STANDARD

In accordance with American national Standard Institude

 • ความหนา
  ASTM C 499
 • ความหนาแข็งแรงของการยิดเหนียว
  ASTM C 482
  ค่าเฉลี่ย: 62 ปอนด์/ตร.นิ้ว
 • มิติของกระเบื้อง
  ASTM C 499
 • การต้านทานต่อการกัดกร่อน
  ASTM C-501 เค่าเฉลี่ย: 59
 • การตกกระทบ
  ASTM C 368 Procedure
 • การดูดซึน้ำ
  ASTM C 373
  ค่าเฉลี่ย 1.848%
 • ความแข็งแรงต่อการแตกหัก
  ASTM C 648
  ค่าเฉลี่ย 402 ปอนด์
 • การแตกหักของกระเบื้อง
  ASTM C 674*Modified
  ค่าเฉลี่ย:2490 ปอน/ตร.นิ้ว
 • ค่าสัมประสิทธิ์ต่อแรงเสียดสี
  ASTM C 1028-89
  ค่าเฉลี่ย:0.87 ขณะเปียก
 • ค่าต้านทานสารเคมี
  ASTM C 650
  กรด 10% HCL - ไม่มีผลกระทบ
  ด่าง 10% KOH - ไม่มีผลกระทบ